ระบบประสานข้อมูลเยี่ยมบ้าน COC
รายงานสำหรับผู้บริหารประจำเดือน
22-02-2018 ถึง 24-03-2018

กำหนดช่วงวันของข้อมูล ถึง


ข้อมูลช่วง: 22-02-2018 ถึง 24-03-2018 | ประมวลผล ณ :24-03-2018 07:41:44พิมพ์

เปรียบเทียบการจำแนกระดับความรุนแรงของ case coc ภายใน เครือข่าย

จังหวัด วันเริ่มใช้ COC case ทั้งหมด case ระดับ1 case ระดับ2 case ระดับ3
ระยองระยอง 29/08/2559 859 605 191 63
ชลบุรีชลบุรี 08/06/2560 1253 841 231 181
ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา 01/10/2560 654 485 120 49
สมุทรปราการสมุทรปราการ 24/03/2560 388 63 199 126
สระบุรีสระบุรี 03/05/2560 790 556 139 95
ปทุมธานีปทุมธานี 01/03/2561 240 194 28 18
มหาสารคามมหาสารคาม 16/03/2559 660 445 176 39
กำแพงเพชรกำแพงเพชร 24/01/2561 379 354 18 7
เชียงรายเชียงราย 01/03/2561 372 173 134 65
รวมทั้งเครือข่าย 5216 3362 1218 636

ข้อมูลช่วง: 22-02-2018 ถึง 24-03-2018 | ประมวลผล ณ :24-03-2018 07:41:44
ติดตามข้อมูลผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานดูแลต่อเนื่องที่บ้าน COC
ระหว่าง 22-02-2018 ถึง 24-03-2018 ได้ทางลิงค์ชื่อจังหวัดด้านล่าง..

ระยองระยอง ชลบุรีชลบุรี สมุทรปราการสมุทรปราการ
สระบุรีสระบุรี มหาสารคามมหาสารคาม ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
ปทุมธานีปทุมธานี เชียงรายเชียงราย กำแพงเพชรกำแพงเพชร

สนับสนุนโดย พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพศ.สุรินทร์ 044-511757
Powered By : www.swanihealth.com