ระบบประสานข้อมูลเยี่ยมบ้าน COC
รายงานสำหรับผู้บริหารประจำเดือน
16-11-2017 ถึง 16-12-2017

กำหนดช่วงวันของข้อมูล ถึง


ข้อมูลช่วง: 16-11-2017 ถึง 16-12-2017 | ประมวลผล ณ :16-12-2017 09:09:43พิมพ์

เปรียบเทียบการจำแนกระดับความรุนแรงของ case coc ภายใน เครือข่าย

จังหวัด วันเริ่มใช้ COC case ทั้งหมด case ระดับ1 case ระดับ2 case ระดับ3
ระยองระยอง 29/08/2559 776 590 131 55
ชลบุรีชลบุรี 08/06/2560 1215 828 205 182
ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา 01/10/2560 800 615 143 42
สมุทรปราการสมุทรปราการ 24/03/2560 58 14 25 19
สระบุรีสระบุรี 03/05/2560 739 513 118 108
มหาสารคามมหาสารคาม 16/03/2559 599 435 109 55
รวมทั้งเครือข่าย 4187 2995 731 461

ข้อมูลช่วง: 16-11-2017 ถึง 16-12-2017 | ประมวลผล ณ :16-12-2017 09:09:43
ติดตามข้อมูลผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานดูแลต่อเนื่องที่บ้าน COC
ระหว่าง 16-11-2017 ถึง 16-12-2017 ได้ทางลิงค์ชื่อจังหวัดด้านล่าง..

ระยองระยอง ชลบุรีชลบุรี สมุทรปราการสมุทรปราการ
สระบุรีสระบุรี มหาสารคามมหาสารคาม ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา

สนับสนุนโดย พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพศ.สุรินทร์ 044-511757
Powered By : www.swanihealth.com