ระบบประสานข้อมูลเยี่ยมบ้าน COC
รายงานสำหรับผู้บริหารประจำเดือน
26-05-2019 ถึง 25-06-2019

กำหนดช่วงวันของข้อมูล ถึง


ข้อมูลช่วง: 26-05-2019 ถึง 25-06-2019 | ประมวลผล ณ :25-06-2019 07:24:05
ข้อมูลช่วง: 26-05-2019 ถึง 25-06-2019 | ประมวลผล ณ :25-06-2019 07:24:05พิมพ์

เปรียบเทียบการจำแนกระดับความรุนแรงของ case coc ภายใน เครือข่าย

จังหวัด วันเริ่มใช้ COC case ทั้งหมด case ระดับ1 case ระดับ2 case ระดับ3
ระยองระยอง 29/08/2559 792 527 175 90
ชลบุรีชลบุรี 08/06/2560 1671 1228 251 192
ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา 01/10/2560 871 732 70 69
สมุทรปราการสมุทรปราการ 24/03/2560 229 86 93 50
สระบุรีสระบุรี 03/05/2560 649 441 110 98
ปทุมธานีปทุมธานี 01/03/2561 495 351 66 78
นนทบุรีนนทบุรี 18/07/2561 426 307 52 67
อยุธยาพระนครศรีอยุธยา 20/03/2561 369 173 145 51
อ่างทองอ่างทอง 01/06/2561 343 229 60 54
มหาสารคามมหาสารคาม 16/03/2559 427 209 155 63
กำแพงเพชรกำแพงเพชร 24/01/2561 1014 952 53 9
เชียงรายเชียงราย 01/03/2561 1280 905 183 192
ตรังตรัง 01/08/2561 20 7 11 2
นครนายกนครนายก 11/03/2562 238 186 32 20
ลพบุรีลพบุรี 09/01/2562 743 553 106 84
สิงห์บุรีสิงห์บุรี 04/03/2562 230 164 39 27
ปราจีนบุรีปราจีนบุรี 01/05/2562 469 335 92 42
นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช 17/06/2562 57 31 16 10
รวมทั้งเครือข่าย 10323 7416 1709 1198

ข้อมูลช่วง: 26-05-2019 ถึง 25-06-2019 | ประมวลผล ณ :25-06-2019 07:24:05
ติดตามข้อมูลผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานดูแลต่อเนื่องที่บ้าน COC
ระหว่าง 26-05-2019 ถึง 25-06-2019 ได้ทางลิงค์ชื่อจังหวัดด้านล่าง..

ระยองระยอง ชลบุรีชลบุรี สมุทรปราการสมุทรปราการ
สระบุรีสระบุรี มหาสารคามมหาสารคาม ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
ปทุมธานีปทุมธานี อยุธยาพระนครศรีอยุธยา อ่างทองอ่างทอง
กำแพงเพชรกำแพงเพชร เชียงรายเชียงราย นนทบุรีนนทบุรี
ตรังตรัง นครนายกนครนายก ลพบุรีลพบุรี
สิงห์บุรีสิงห์บุรี ปราจีนบุรีปราจีนบุรี นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช

สนับสนุนโดย พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพศ.สุรินทร์ 044-511757
Powered By : www.swanihealth.com