ระบบประสานข้อมูลเยี่ยมบ้าน COC
รายงานสำหรับผู้บริหารประจำเดือน
23-09-2018 ถึง 23-10-2018

กำหนดช่วงวันของข้อมูล ถึง


ข้อมูลช่วง: 23-09-2018 ถึง 23-10-2018 | ประมวลผล ณ :23-10-2018 08:18:42พิมพ์

เปรียบเทียบการจำแนกระดับความรุนแรงของ case coc ภายใน เครือข่าย

จังหวัด วันเริ่มใช้ COC case ทั้งหมด case ระดับ1 case ระดับ2 case ระดับ3
ระยองระยอง 29/08/2559 879 606 210 63
ชลบุรีชลบุรี 08/06/2560 1546 1164 207 175
ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา 01/10/2560 656 450 61 145
สมุทรปราการสมุทรปราการ 24/03/2560 262 143 73 46
สระบุรีสระบุรี 03/05/2560 1017 725 144 148
ปทุมธานีปทุมธานี 01/03/2561 442 296 70 76
นนทบุรีนนทบุรี 18/07/2561 167 109 30 28
อยุธยาพระนครศรีอยุธยา 20/03/2561 486 274 160 52
อ่างทองอ่างทอง 01/06/2561 289 215 41 33
มหาสารคามมหาสารคาม 16/03/2559 588 354 170 64
กำแพงเพชรกำแพงเพชร 24/01/2561 649 600 39 10
เชียงรายเชียงราย 01/03/2561 1510 1159 177 174
รวมทั้งเครือข่าย 8491 6095 1382 1014

ข้อมูลช่วง: 23-09-2018 ถึง 23-10-2018 | ประมวลผล ณ :23-10-2018 08:18:42
ติดตามข้อมูลผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานดูแลต่อเนื่องที่บ้าน COC
ระหว่าง 23-09-2018 ถึง 23-10-2018 ได้ทางลิงค์ชื่อจังหวัดด้านล่าง..

ระยองระยอง ชลบุรีชลบุรี สมุทรปราการสมุทรปราการ
สระบุรีสระบุรี มหาสารคามมหาสารคาม ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
ปทุมธานีปทุมธานี อยุธยาพระนครศรีอยุธยา อ่างทองอ่างทอง
กำแพงเพชรกำแพงเพชร เชียงรายเชียงราย นนทบุรีนนทบุรี

สนับสนุนโดย พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพศ.สุรินทร์ 044-511757
Powered By : www.swanihealth.com