ระบบประสานข้อมูลเยี่ยมบ้าน COC
รายงานสำหรับผู้บริหารประจำเดือน
17-06-2018 ถึง 17-07-2018

กำหนดช่วงวันของข้อมูล ถึง


ข้อมูลช่วง: 17-06-2018 ถึง 17-07-2018 | ประมวลผล ณ :17-07-2018 06:00:46



พิมพ์

เปรียบเทียบการจำแนกระดับความรุนแรงของ case coc ภายใน เครือข่าย

จังหวัด วันเริ่มใช้ COC case ทั้งหมด case ระดับ1 case ระดับ2 case ระดับ3
ระยองระยอง 29/08/2559 804 537 207 60
ชลบุรีชลบุรี 08/06/2560 1454 1069 222 163
ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา 01/10/2560 655 478 88 89
สมุทรปราการสมุทรปราการ 24/03/2560 180 61 48 71
สระบุรีสระบุรี 03/05/2560 705 453 182 70
ปทุมธานีปทุมธานี 01/03/2561 250 180 43 27
อยุธยาพระนครศรีอยุธยา 20/03/2561 511 259 172 80
อ่างทองอ่างทอง 01/06/2561 330 225 70 35
มหาสารคามมหาสารคาม 16/03/2559 603 381 184 38
กำแพงเพชรกำแพงเพชร 24/01/2561 423 398 18 7
เชียงรายเชียงราย 01/03/2561 1424 1046 186 192
รวมทั้งเครือข่าย 7339 5087 1420 832

ข้อมูลช่วง: 17-06-2018 ถึง 17-07-2018 | ประมวลผล ณ :17-07-2018 06:00:46




ติดตามข้อมูลผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานดูแลต่อเนื่องที่บ้าน COC
ระหว่าง 17-06-2018 ถึง 17-07-2018 ได้ทางลิงค์ชื่อจังหวัดด้านล่าง..

ระยองระยอง ชลบุรีชลบุรี สมุทรปราการสมุทรปราการ
สระบุรีสระบุรี มหาสารคามมหาสารคาม ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
ปทุมธานีปทุมธานี อยุธยาพระนครศรีอยุธยา อ่างทองอ่างทอง
กำแพงเพชรกำแพงเพชร เชียงรายเชียงราย

สนับสนุนโดย พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพศ.สุรินทร์ 044-511757
Powered By : www.swanihealth.com