ระบบประสานข้อมูลเยี่ยมบ้าน COC
รายงานสำหรับผู้บริหารประจำเดือน
23-04-2018 ถึง 23-05-2018

กำหนดช่วงวันของข้อมูล ถึง


ข้อมูลช่วง: 23-04-2018 ถึง 23-05-2018 | ประมวลผล ณ :23-05-2018 02:52:47พิมพ์

เปรียบเทียบการจำแนกระดับความรุนแรงของ case coc ภายใน เครือข่าย

จังหวัด วันเริ่มใช้ COC case ทั้งหมด case ระดับ1 case ระดับ2 case ระดับ3
ระยองระยอง 29/08/2559 787 510 223 54
ชลบุรีชลบุรี 08/06/2560 1575 1186 201 188
ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา 01/10/2560 759 562 94 103
สมุทรปราการสมุทรปราการ 24/03/2560 405 165 111 129
สระบุรีสระบุรี 03/05/2560 826 631 129 66
ปทุมธานีปทุมธานี 01/03/2561 243 180 34 29
มหาสารคามมหาสารคาม 16/03/2559 592 399 152 41
กำแพงเพชรกำแพงเพชร 24/01/2561 368 346 18 4
เชียงรายเชียงราย 01/03/2561 1377 1023 183 171
รวมทั้งเครือข่าย 6564 4656 1127 781

ข้อมูลช่วง: 23-04-2018 ถึง 23-05-2018 | ประมวลผล ณ :23-05-2018 02:52:47
ติดตามข้อมูลผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานดูแลต่อเนื่องที่บ้าน COC
ระหว่าง 23-04-2018 ถึง 23-05-2018 ได้ทางลิงค์ชื่อจังหวัดด้านล่าง..

ระยองระยอง ชลบุรีชลบุรี สมุทรปราการสมุทรปราการ
สระบุรีสระบุรี มหาสารคามมหาสารคาม ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
ปทุมธานีปทุมธานี เชียงรายเชียงราย กำแพงเพชรกำแพงเพชร

สนับสนุนโดย พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพศ.สุรินทร์ 044-511757
Powered By : www.swanihealth.com