ระบบประสานข้อมูลเยี่ยมบ้าน COC
รายงานสำหรับผู้บริหารประจำเดือน
27-03-2019 ถึง 26-04-2019

กำหนดช่วงวันของข้อมูล ถึง


ข้อมูลช่วง: 27-03-2019 ถึง 26-04-2019 | ประมวลผล ณ :26-04-2019 03:28:37
ข้อมูลช่วง: 27-03-2019 ถึง 26-04-2019 | ประมวลผล ณ :26-04-2019 03:28:37พิมพ์

เปรียบเทียบการจำแนกระดับความรุนแรงของ case coc ภายใน เครือข่าย

จังหวัด วันเริ่มใช้ COC case ทั้งหมด case ระดับ1 case ระดับ2 case ระดับ3
ระยองระยอง 29/08/2559 689 451 185 53
ชลบุรีชลบุรี 08/06/2560 1458 1033 233 192
ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา 01/10/2560 714 590 61 63
สมุทรปราการสมุทรปราการ 24/03/2560 178 86 46 46
สระบุรีสระบุรี 03/05/2560 797 538 145 114
ปทุมธานีปทุมธานี 01/03/2561 402 230 83 89
นนทบุรีนนทบุรี 18/07/2561 357 265 48 44
อยุธยาพระนครศรีอยุธยา 20/03/2561 343 190 111 42
อ่างทองอ่างทอง 01/06/2561 318 236 44 38
มหาสารคามมหาสารคาม 16/03/2559 547 366 118 63
กำแพงเพชรกำแพงเพชร 24/01/2561 1116 1029 70 17
เชียงรายเชียงราย 01/03/2561 1210 860 180 170
ตรังตรัง 01/08/2561 37 22 13 2
นครนายกนครนายก 11/03/2562 202 134 41 27
ลพบุรีลพบุรี 09/01/2562 587 420 85 82
สิงห์บุรีสิงห์บุรี 04/03/2562 223 162 44 17
รวมทั้งเครือข่าย 9178 6612 1507 1059

ข้อมูลช่วง: 27-03-2019 ถึง 26-04-2019 | ประมวลผล ณ :26-04-2019 03:28:37
ติดตามข้อมูลผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานดูแลต่อเนื่องที่บ้าน COC
ระหว่าง 27-03-2019 ถึง 26-04-2019 ได้ทางลิงค์ชื่อจังหวัดด้านล่าง..

ระยองระยอง ชลบุรีชลบุรี สมุทรปราการสมุทรปราการ
สระบุรีสระบุรี มหาสารคามมหาสารคาม ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
ปทุมธานีปทุมธานี อยุธยาพระนครศรีอยุธยา อ่างทองอ่างทอง
กำแพงเพชรกำแพงเพชร เชียงรายเชียงราย นนทบุรีนนทบุรี
ตรังตรัง นครนายกนครนายก ลพบุรีลพบุรี
สิงห์บุรีสิงห์บุรี

สนับสนุนโดย พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพศ.สุรินทร์ 044-511757
Powered By : www.swanihealth.com