ระบบประสานข้อมูลเยี่ยมบ้าน COC
รายงานสำหรับผู้บริหารประจำเดือน
20-01-2020 ถึง 19-02-2020

กำหนดช่วงวันของข้อมูล ถึง


ข้อมูลช่วง: 20-01-2020 ถึง 19-02-2020 | ประมวลผล ณ :19-02-2020 18:34:50
ข้อมูลช่วง: 20-01-2020 ถึง 19-02-2020 | ประมวลผล ณ :19-02-2020 18:34:50พิมพ์

เปรียบเทียบการจำแนกระดับความรุนแรงของ case coc ภายใน เครือข่าย

จังหวัด วันเริ่มใช้ COC case ทั้งหมด case ระดับ1 case ระดับ2 case ระดับ3 เยี่ยมทั้งหมด เยี่ยมใน 14 วัน ส่งใน 5 วัน แทรกซ้อน readmit
ระยองระยอง 29/08/2559 1013 752 159 102 648 586 1000 1 2
ชลบุรีชลบุรี 08/06/2560 1600 1158 242 200 582 529 1582 0 0
จันทบุรีจันทบุรี 30/05/2562 323 204 91 28 83 70 323 0 0
ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา 01/10/2560 801 647 65 89 321 273 794 0 0
สมุทรปราการสมุทรปราการ 24/03/2560 203 60 87 56 103 95 202 0 0
สระบุรีสระบุรี 03/05/2560 892 664 133 95 237 208 885 0 0
ปทุมธานีปทุมธานี 01/03/2561 478 304 87 87 150 134 464 0 0
นนทบุรีนนทบุรี 18/07/2561 369 272 55 42 176 152 368 0 0
อยุธยาพระนครศรีอยุธยา 20/03/2561 362 157 127 78 124 114 339 0 0
อ่างทองอ่างทอง 01/06/2561 303 236 39 28 167 154 301 0 0
มหาสารคามมหาสารคาม 16/03/2559 492 243 170 79 161 143 477 0 0
กำแพงเพชรกำแพงเพชร 24/01/2561 1356 1252 73 31 430 370 1352 0 0
เชียงรายเชียงราย 01/03/2561 1621 1119 274 228 729 664 1600 0 0
ตรังตรัง 01/08/2561 30 9 20 1 3 3 29 0 0
นครนายกนครนายก 11/03/2562 180 125 33 22 64 57 160 0 0
ลพบุรีลพบุรี 09/01/2562 917 697 129 91 362 309 894 0 0
สิงห์บุรีสิงห์บุรี 04/03/2562 231 185 25 21 129 122 230 0 0
ปราจีนบุรีปราจีนบุรี 01/05/2562 564 434 83 47 159 130 562 0 0
นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช 17/06/2562 916 660 120 136 371 321 885 0 0
สุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี 27/10/2562 1284 907 203 174 429 357 1268 2 1
อุดรธานีอุดรธานี 23/12/2562 574 145 251 178 267 246 564 2 1
รวมทั้งเครือข่าย 14509 10230 2466 1813

ข้อมูลช่วง: 20-01-2020 ถึง 19-02-2020 | ประมวลผล ณ :19-02-2020 18:34:50
ติดตามข้อมูลผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานดูแลต่อเนื่องที่บ้าน COC
ระหว่าง 20-01-2020 ถึง 19-02-2020 ได้ทางลิงค์ชื่อจังหวัดด้านล่าง..

ระยองระยอง ชลบุรีชลบุรี สมุทรปราการสมุทรปราการ
จันทบุรีจันทบุรี
สระบุรีสระบุรี มหาสารคามมหาสารคาม ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
ปทุมธานีปทุมธานี อยุธยาพระนครศรีอยุธยา อ่างทองอ่างทอง
กำแพงเพชรกำแพงเพชร เชียงรายเชียงราย นนทบุรีนนทบุรี
ตรังตรัง นครนายกนครนายก ลพบุรีลพบุรี
สิงห์บุรีสิงห์บุรี ปราจีนบุรีปราจีนบุรี นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
สุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี อุดรธานีอุดรธานี

สนับสนุนโดย พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพศ.สุรินทร์ 044-511757
Powered By : www.swanihealth.com