ระบบประสานข้อมูลเยี่ยมบ้าน COC
รายงานสำหรับผู้บริหารประจำเดือน
11-11-2018 ถึง 11-12-2018

กำหนดช่วงวันของข้อมูล ถึง


ข้อมูลช่วง: 11-11-2018 ถึง 11-12-2018 | ประมวลผล ณ :11-12-2018 23:45:16พิมพ์

เปรียบเทียบการจำแนกระดับความรุนแรงของ case coc ภายใน เครือข่าย

จังหวัด วันเริ่มใช้ COC case ทั้งหมด case ระดับ1 case ระดับ2 case ระดับ3
ระยองระยอง 29/08/2559 980 702 217 61
ชลบุรีชลบุรี 08/06/2560 1606 1211 204 191
ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา 01/10/2560 730 477 113 140
สมุทรปราการสมุทรปราการ 24/03/2560 197 123 36 38
สระบุรีสระบุรี 03/05/2560 1155 811 176 168
ปทุมธานีปทุมธานี 01/03/2561 471 310 86 75
นนทบุรีนนทบุรี 18/07/2561 375 265 66 44
อยุธยาพระนครศรีอยุธยา 20/03/2561 450 219 153 78
อ่างทองอ่างทอง 01/06/2561 263 208 29 26
มหาสารคามมหาสารคาม 16/03/2559 597 375 160 62
กำแพงเพชรกำแพงเพชร 24/01/2561 895 763 100 32
เชียงรายเชียงราย 01/03/2561 1434 986 225 223
ตรังตรัง 01/08/2561 83 51 25 7
รวมทั้งเครือข่าย 9236 6501 1590 1145

ข้อมูลช่วง: 11-11-2018 ถึง 11-12-2018 | ประมวลผล ณ :11-12-2018 23:45:16
ติดตามข้อมูลผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานดูแลต่อเนื่องที่บ้าน COC
ระหว่าง 11-11-2018 ถึง 11-12-2018 ได้ทางลิงค์ชื่อจังหวัดด้านล่าง..

ระยองระยอง ชลบุรีชลบุรี สมุทรปราการสมุทรปราการ
สระบุรีสระบุรี มหาสารคามมหาสารคาม ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
ปทุมธานีปทุมธานี อยุธยาพระนครศรีอยุธยา อ่างทองอ่างทอง
กำแพงเพชรกำแพงเพชร เชียงรายเชียงราย นนทบุรีนนทบุรี
ตรังตรัง

สนับสนุนโดย พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพศ.สุรินทร์ 044-511757
Powered By : www.swanihealth.com