ระบบประสานข้อมูลเยี่ยมบ้าน COC
รายงานสำหรับผู้บริหารประจำเดือน
20-01-2019 ถึง 19-02-2019

กำหนดช่วงวันของข้อมูล ถึง


ข้อมูลช่วง: 20-01-2019 ถึง 19-02-2019 | ประมวลผล ณ :19-02-2019 00:25:45พิมพ์

เปรียบเทียบการจำแนกระดับความรุนแรงของ case coc ภายใน เครือข่าย

จังหวัด วันเริ่มใช้ COC case ทั้งหมด case ระดับ1 case ระดับ2 case ระดับ3
ระยองระยอง 29/08/2559 875 585 205 85
ชลบุรีชลบุรี 08/06/2560 1489 1070 224 195
ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา 01/10/2560 644 439 84 121
สมุทรปราการสมุทรปราการ 24/03/2560 235 98 77 60
สระบุรีสระบุรี 03/05/2560 751 428 167 156
ปทุมธานีปทุมธานี 01/03/2561 438 313 62 63
นนทบุรีนนทบุรี 18/07/2561 349 245 62 42
อยุธยาพระนครศรีอยุธยา 20/03/2561 431 190 171 70
อ่างทองอ่างทอง 01/06/2561 319 244 57 18
มหาสารคามมหาสารคาม 16/03/2559 492 299 129 64
กำแพงเพชรกำแพงเพชร 24/01/2561 1019 882 114 23
เชียงรายเชียงราย 01/03/2561 1519 1039 237 243
ตรังตรัง 01/08/2561 56 38 16 2
รวมทั้งเครือข่าย 8617 5870 1605 1142

ข้อมูลช่วง: 20-01-2019 ถึง 19-02-2019 | ประมวลผล ณ :19-02-2019 00:25:45
ติดตามข้อมูลผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานดูแลต่อเนื่องที่บ้าน COC
ระหว่าง 20-01-2019 ถึง 19-02-2019 ได้ทางลิงค์ชื่อจังหวัดด้านล่าง..

ระยองระยอง ชลบุรีชลบุรี สมุทรปราการสมุทรปราการ
สระบุรีสระบุรี มหาสารคามมหาสารคาม ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
ปทุมธานีปทุมธานี อยุธยาพระนครศรีอยุธยา อ่างทองอ่างทอง
กำแพงเพชรกำแพงเพชร เชียงรายเชียงราย นนทบุรีนนทบุรี
ตรังตรัง

สนับสนุนโดย พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพศ.สุรินทร์ 044-511757
Powered By : www.swanihealth.com