ระบบประสานข้อมูลเยี่ยมบ้าน COC
รายงานสำหรับผู้บริหารประจำเดือน
21-09-2019 ถึง 21-10-2019

กำหนดช่วงวันของข้อมูล ถึง


ข้อมูลช่วง: 21-09-2019 ถึง 21-10-2019 | ประมวลผล ณ :21-10-2019 05:15:03
ข้อมูลช่วง: 21-09-2019 ถึง 21-10-2019 | ประมวลผล ณ :21-10-2019 05:15:03พิมพ์

เปรียบเทียบการจำแนกระดับความรุนแรงของ case coc ภายใน เครือข่าย

จังหวัด วันเริ่มใช้ COC case ทั้งหมด case ระดับ1 case ระดับ2 case ระดับ3
ระยองระยอง 29/08/2559 818 599 132 87
ชลบุรีชลบุรี 08/06/2560 1591 1137 249 205
จันทบุรีจันทบุรี 30/05/2562 187 113 45 29
ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา 01/10/2560 816 703 67 46
สมุทรปราการสมุทรปราการ 24/03/2560 266 101 91 74
สระบุรีสระบุรี 03/05/2560 826 604 114 108
ปทุมธานีปทุมธานี 01/03/2561 521 396 72 53
นนทบุรีนนทบุรี 18/07/2561 352 253 54 45
อยุธยาพระนครศรีอยุธยา 20/03/2561 408 196 149 63
อ่างทองอ่างทอง 01/06/2561 365 274 51 40
มหาสารคามมหาสารคาม 16/03/2559 633 419 151 63
กำแพงเพชรกำแพงเพชร 24/01/2561 970 913 30 27
เชียงรายเชียงราย 01/03/2561 1396 940 227 229
ตรังตรัง 01/08/2561 12 0 12 0
นครนายกนครนายก 11/03/2562 219 136 44 39
ลพบุรีลพบุรี 09/01/2562 1085 914 103 68
สิงห์บุรีสิงห์บุรี 04/03/2562 211 149 37 25
ปราจีนบุรีปราจีนบุรี 01/05/2562 588 447 85 56
นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช 17/06/2562 933 735 115 83
รวมทั้งเครือข่าย 12197 9029 1828 1340

ข้อมูลช่วง: 21-09-2019 ถึง 21-10-2019 | ประมวลผล ณ :21-10-2019 05:15:03
ติดตามข้อมูลผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานดูแลต่อเนื่องที่บ้าน COC
ระหว่าง 21-09-2019 ถึง 21-10-2019 ได้ทางลิงค์ชื่อจังหวัดด้านล่าง..

ระยองระยอง ชลบุรีชลบุรี สมุทรปราการสมุทรปราการ
จันทบุรีจันทบุรี
สระบุรีสระบุรี มหาสารคามมหาสารคาม ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
ปทุมธานีปทุมธานี อยุธยาพระนครศรีอยุธยา อ่างทองอ่างทอง
กำแพงเพชรกำแพงเพชร เชียงรายเชียงราย นนทบุรีนนทบุรี
ตรังตรัง นครนายกนครนายก ลพบุรีลพบุรี
สิงห์บุรีสิงห์บุรี ปราจีนบุรีปราจีนบุรี นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช

สนับสนุนโดย พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพศ.สุรินทร์ 044-511757
Powered By : www.swanihealth.com