ทรัพยากร-ความรู้
Smart COC ระยอง > Smart COC ระบบประสานข้อมูลเยี่ยมบ้าน ระยอง > ทรัพยากร-ความรู้
ทรัพยากร-ความรู้ เป็นที่จัดเก็บ กรณีตัวอย่างการเยี่ยมบ้าน ,แบบฟอร์ม, แนวทาง,วิธีปฏิบัติต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงในการปฏิบัติงาน.  

» Subcategories:

 
แบบฟอร์มต่างๆ
เยี่ยมบ้านแม่
แบบประเมินการติดตามเยี่ยมผู้ป่วย TB โรงพยาบาลระยอง
แบบแจ้งผล โรคหลอดเลือดสมอง
» ห้วข้ออื่น
ความรู้วิชาการ
เอกสารแนะนำวิธีปักหมุดหลังคาเรือนในระบบ COC
ประกาศทั่วไป
สคริปร์ เชื่อมข้อมูล จาก J ไป COC
 
 

» เรื่องในหมวดนี้:

 

ยังไม่มีเรื่องในหมวดนี้

 

» เรื่องยอดนิยม: เข้าชม
 
» เรื่องเพิ่มเข้ามาใหม่: วันที่เพิ่มเข้า
 แบบประเมินติดตามเยี่ยมผู้ป่วยReturn to work 01/03/2019 09:26:00
 ไฟล์ pdf แบบตามกลับ cocrayong 22/03/2018 15:13:02
 แบบประเมินการติดตามเยี่ยมผู้ป่วย TB โรงพยาบาลระยอง 13/10/2016 15:15:43
 แบบแจ้งผลการติดตามเยี่ยมดูแลสุขภาพที่บ้านมารดาหลังคลอดที่มีภาวะความดันโลหิตสูง(PIH) 13/10/2016 15:14:56
 แบบแจ้งผลการดูแลสุขภาพผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดที่บ้าน (สาขาสูติ-นรีเวชกรรม) 13/10/2016 15:14:09
 แบบแจ้งผลการดูแลสุขภาพที่บ้านของทารกคลอดก่อนกำหนด 13/10/2016 15:13:23
 

 
Powered by Help Desk Software HESK - brought to you by Help Desk Software SysAid

สนับสนุนโดย พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุรินทร์ โทร.044-513811