ทรัพยากร-ความรู้
Smart COC ระยอง > Smart COC ระบบประสานข้อมูลเยี่ยมบ้าน ระยอง > ทรัพยากร-ความรู้

แบบประเมินการติดตามเยี่ยมผู้ป่วย TB โรงพยาบาลระยอง

เนื้อหา

แบบประเมินการติดตามเยี่ยมผู้ป่วย TB โรงพยาบาลระยอง

เอกสารแนบ:
แบบประเมินการติดตามเยี่ยมผู้ป่วย-TB-.pdf แบบประเมินการติดตามเยี่ยมผู้ป่วย-TB-.pdf

 
เนื้อหานี้ มีประโยชน์หรือไม่? yes / no
รายละเอียด
เรื่อง ID: 95
พื้นที่ Case: แบบฟอร์มต่างๆ
วันที่เพิ่มเข้า: 13/10/2016 15:15:43
เข้าชม: 926
Rating (Votes): Article rated 5.0/5.0 (5)

 
« Go back

 
Powered by Help Desk Software HESK - brought to you by Help Desk Software SysAid

สนับสนุนโดย พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุรินทร์ โทร.044-513811