ทรัพยากร-ความรู้
Smart COC ระยอง > Smart COC ระบบประสานข้อมูลเยี่ยมบ้าน ระยอง > ทรัพยากร-ความรู้

แบบประเมินติดตามเยี่ยมผู้ป่วยReturn to work

เนื้อหา

แบบประเมินผู้ป่วยเพื่อกลับเข้าทำงาน/ความพร้อมการทำงาน

แบบประเมินติดตามเยี่ยมผู้ป่วยReturn to work

เอกสารแนบ:
แบบประเมินติดตามเยี่ยมผู้ป่วยReturn-to-work.pdf แบบประเมินติดตามเยี่ยมผู้ป่วยReturn-to-work.pdf

 
เนื้อหานี้ มีประโยชน์หรือไม่? yes / no
รายละเอียด
เรื่อง ID: 97
พื้นที่ Case: แบบฟอร์มต่างๆ
วันที่เพิ่มเข้า: 01/03/2019 09:26:00
เข้าชม: 336
Rating (Votes): Article rated 5.0/5.0 (3)

 
« Go back

 
Powered by Help Desk Software HESK - brought to you by Help Desk Software SysAid

สนับสนุนโดย พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุรินทร์ โทร.044-513811