ระบบรายงานข้อมูลเยี่ยมบ้านสำหรับผู้บริหาร

Smart COC เขตสุขภาพที่ 4

ช่วง 07-06-2020 ถึง 07-07-2020
กำหนดช่วงวันของข้อมูล ถึง


ข้อมูลช่วง: 07-06-2020 ถึง 07-07-2020 | ประมวลผล ณ :07-07-2020 00:31:13พิมพ์

เปรียบเทียบการจำแนกระดับความรุนแรงของ case coc ภายใน เครือข่าย

จังหวัด วันเริ่มใช้ COC case ทั้งหมด case ระดับ1 case ระดับ2 case ระดับ3
นครนายกนครนายก 11/03/2562 182 134 31 17
นนทบุรีนนทบุรี 18/07/2561 376 301 49 26
ปทุมธานีปทุมธานี 01/03/2561 453 285 87 81
อยุธยาพระนครศรีอยุธยา 20/03/2561 514 290 151 73
ลพบุรีลพบุรี 09/01/2562 842 690 72 80
สระบุรีสระบุรี 03/05/2560 830 587 133 110
สิงห์บุรีสิงห์บุรี 04/03/2562 218 144 45 29
อ่างทองอ่างทอง 01/06/2561 307 227 41 39
รวมทั้งเครือข่าย 3722 2658 609 455

ข้อมูลช่วง: 07-06-2020 ถึง 07-07-2020 | ประมวลผล ณ :07-07-2020 00:31:13
ติดตามข้อมูลผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานดูแลต่อเนื่องที่บ้าน COC
ระหว่าง 07-06-2020 ถึง 07-07-2020 ได้ทางลิงค์ชื่อจังหวัดด้านล่าง..

นครนายกนครนายก นนทบุรีนนทบุรี ปทุมธานีปทุมธานี
อยุธยาพระนครศรีอยุธยา ลพบุรีลพบุรี สระบุรีสระบุรี
สิงห์บุรีสิงห์บุรี อ่างทองอ่างทอง

สนับสนุนโดย พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพศ.สุรินทร์ 044-511757
Powered By : www.swanihealth.com