ระบบรายงานข้อมูลเยี่ยมบ้านสำหรับผู้บริหาร

Smart COC เขตสุขภาพที่ 4

ช่วง 01-11-2020 ถึง 01-12-2020
กำหนดช่วงวันของข้อมูล ถึง


ข้อมูลช่วง: 01-11-2020 ถึง 01-12-2020 | ประมวลผล ณ :01-12-2020 15:47:39พิมพ์

เปรียบเทียบการจำแนกระดับความรุนแรงของ case coc ภายใน เครือข่าย

จังหวัด วันเริ่มใช้ COC case ทั้งหมด case ระดับ1 case ระดับ2 case ระดับ3
นครนายกนครนายก 11/03/2562 157 106 27 24
นนทบุรีนนทบุรี 18/07/2561 493 347 101 45
ปทุมธานีปทุมธานี 01/03/2561 481 287 89 105
อยุธยาพระนครศรีอยุธยา 20/03/2561 458 213 174 71
ลพบุรีลพบุรี 09/01/2562 1114 757 263 94
สระบุรีสระบุรี 03/05/2560 619 405 115 99
สิงห์บุรีสิงห์บุรี 04/03/2562 239 193 27 19
อ่างทองอ่างทอง 01/06/2561 363 268 53 42
รวมทั้งเครือข่าย 3924 2576 849 499

ข้อมูลช่วง: 01-11-2020 ถึง 01-12-2020 | ประมวลผล ณ :01-12-2020 15:47:39
ติดตามข้อมูลผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานดูแลต่อเนื่องที่บ้าน COC
ระหว่าง 01-11-2020 ถึง 01-12-2020 ได้ทางลิงค์ชื่อจังหวัดด้านล่าง..

นครนายกนครนายก นนทบุรีนนทบุรี ปทุมธานีปทุมธานี
อยุธยาพระนครศรีอยุธยา ลพบุรีลพบุรี สระบุรีสระบุรี
สิงห์บุรีสิงห์บุรี อ่างทองอ่างทอง

สนับสนุนโดย พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพศ.สุรินทร์ 044-511757
Powered By : www.swanihealth.com