ระบบรายงานข้อมูลเยี่ยมบ้านสำหรับผู้บริหาร

Smart COC เขตสุขภาพที่ 4

ช่วง 28-09-2021 ถึง 28-10-2021
กำหนดช่วงวันของข้อมูล ถึง


ข้อมูลช่วง: 28-09-2021 ถึง 28-10-2021 | ประมวลผล ณ :28-10-2021 15:15:20พิมพ์

เปรียบเทียบการจำแนกระดับความรุนแรงของ case coc ภายใน เครือข่าย

จังหวัด วันเริ่มใช้ COC case ทั้งหมด case ระดับ1 case ระดับ2 case ระดับ3
นครนายกนครนายก 11/03/2562 55 28 12 15
นนทบุรีนนทบุรี 18/07/2561 271 212 42 17
ปทุมธานีปทุมธานี 01/03/2561 259 118 81 60
อยุธยาพระนครศรีอยุธยา 20/03/2561 329 249 43 37
ลพบุรีลพบุรี 09/01/2562 758 651 53 54
สระบุรีสระบุรี 03/05/2560 371 214 84 73
สิงห์บุรีสิงห์บุรี 04/03/2562 110 93 8 9
อ่างทองอ่างทอง 01/06/2561 212 160 34 18
รวมทั้งเครือข่าย 2365 1725 357 283

ข้อมูลช่วง: 28-09-2021 ถึง 28-10-2021 | ประมวลผล ณ :28-10-2021 15:15:20
ติดตามข้อมูลผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานดูแลต่อเนื่องที่บ้าน COC
ระหว่าง 28-09-2021 ถึง 28-10-2021 ได้ทางลิงค์ชื่อจังหวัดด้านล่าง..

นครนายกนครนายก นนทบุรีนนทบุรี ปทุมธานีปทุมธานี
อยุธยาพระนครศรีอยุธยา ลพบุรีลพบุรี สระบุรีสระบุรี
สิงห์บุรีสิงห์บุรี อ่างทองอ่างทอง

สนับสนุนโดย พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพศ.สุรินทร์ 044-511757
Powered By : www.swanihealth.com