ระบบรายงานข้อมูลเยี่ยมบ้านสำหรับผู้บริหาร

Smart COC เขตสุขภาพที่ 4

ช่วง 10-03-2020 ถึง 09-04-2020
กำหนดช่วงวันของข้อมูล ถึง


ข้อมูลช่วง: 10-03-2020 ถึง 09-04-2020 | ประมวลผล ณ :09-04-2020 23:49:09พิมพ์

เปรียบเทียบการจำแนกระดับความรุนแรงของ case coc ภายใน เครือข่าย

จังหวัด วันเริ่มใช้ COC case ทั้งหมด case ระดับ1 case ระดับ2 case ระดับ3
นครนายกนครนายก 11/03/2562 194 140 33 21
นนทบุรีนนทบุรี 18/07/2561 443 322 70 51
ปทุมธานีปทุมธานี 01/03/2561 460 320 79 61
อยุธยาพระนครศรีอยุธยา 20/03/2561 374 177 134 63
ลพบุรีลพบุรี 09/01/2562 928 751 82 95
สระบุรีสระบุรี 03/05/2560 928 641 145 142
สิงห์บุรีสิงห์บุรี 04/03/2562 272 200 47 25
อ่างทองอ่างทอง 01/06/2561 329 247 43 39
รวมทั้งเครือข่าย 3928 2798 633 497

ข้อมูลช่วง: 10-03-2020 ถึง 09-04-2020 | ประมวลผล ณ :09-04-2020 23:49:09
ติดตามข้อมูลผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานดูแลต่อเนื่องที่บ้าน COC
ระหว่าง 10-03-2020 ถึง 09-04-2020 ได้ทางลิงค์ชื่อจังหวัดด้านล่าง..

นครนายกนครนายก นนทบุรีนนทบุรี ปทุมธานีปทุมธานี
อยุธยาพระนครศรีอยุธยา ลพบุรีลพบุรี สระบุรีสระบุรี
สิงห์บุรีสิงห์บุรี อ่างทองอ่างทอง

สนับสนุนโดย พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพศ.สุรินทร์ 044-511757
Powered By : www.swanihealth.com