ระบบรายงานข้อมูลเยี่ยมบ้านสำหรับผู้บริหาร

Smart COC เขตสุขภาพที่ 4

ช่วง 20-03-2021 ถึง 19-04-2021
กำหนดช่วงวันของข้อมูล ถึง


ข้อมูลช่วง: 20-03-2021 ถึง 19-04-2021 | ประมวลผล ณ :19-04-2021 19:28:16พิมพ์

เปรียบเทียบการจำแนกระดับความรุนแรงของ case coc ภายใน เครือข่าย

จังหวัด วันเริ่มใช้ COC case ทั้งหมด case ระดับ1 case ระดับ2 case ระดับ3
นครนายกนครนายก 11/03/2562 115 73 20 22
นนทบุรีนนทบุรี 18/07/2561 331 226 72 33
ปทุมธานีปทุมธานี 01/03/2561 433 282 68 83
อยุธยาพระนครศรีอยุธยา 20/03/2561 448 220 148 80
ลพบุรีลพบุรี 09/01/2562 1050 668 262 120
สระบุรีสระบุรี 03/05/2560 521 348 96 77
สิงห์บุรีสิงห์บุรี 04/03/2562 188 127 37 24
อ่างทองอ่างทอง 01/06/2561 222 168 26 28
รวมทั้งเครือข่าย 3308 2112 729 467

ข้อมูลช่วง: 20-03-2021 ถึง 19-04-2021 | ประมวลผล ณ :19-04-2021 19:28:16
ติดตามข้อมูลผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานดูแลต่อเนื่องที่บ้าน COC
ระหว่าง 20-03-2021 ถึง 19-04-2021 ได้ทางลิงค์ชื่อจังหวัดด้านล่าง..

นครนายกนครนายก นนทบุรีนนทบุรี ปทุมธานีปทุมธานี
อยุธยาพระนครศรีอยุธยา ลพบุรีลพบุรี สระบุรีสระบุรี
สิงห์บุรีสิงห์บุรี อ่างทองอ่างทอง

สนับสนุนโดย พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพศ.สุรินทร์ 044-511757
Powered By : www.swanihealth.com