ระบบรายงานข้อมูลเยี่ยมบ้านสำหรับผู้บริหาร

Smart COC เขตสุขภาพที่ 4

ช่วง 28-04-2022 ถึง 28-05-2022
กำหนดช่วงวันของข้อมูล ถึง


ข้อมูลช่วง: 28-04-2022 ถึง 28-05-2022 | ประมวลผล ณ :28-05-2022 20:48:27พิมพ์

เปรียบเทียบการจำแนกระดับความรุนแรงของ case coc ภายใน เครือข่าย

จังหวัด วันเริ่มใช้ COC case ทั้งหมด case ระดับ1 case ระดับ2 case ระดับ3
นครนายกนครนายก 11/03/2562 151 115 20 16
นนทบุรีนนทบุรี 18/07/2561 411 324 58 29
ปทุมธานีปทุมธานี 01/03/2561 384 234 81 69
อยุธยาพระนครศรีอยุธยา 20/03/2561 257 106 105 46
ลพบุรีลพบุรี 09/01/2562 665 547 67 51
สระบุรีสระบุรี 03/05/2560 747 506 132 109
สิงห์บุรีสิงห์บุรี 04/03/2562 156 114 22 20
อ่างทองอ่างทอง 01/06/2561 204 170 24 10
รวมทั้งเครือข่าย 2975 2116 509 350

ข้อมูลช่วง: 28-04-2022 ถึง 28-05-2022 | ประมวลผล ณ :28-05-2022 20:48:27
ติดตามข้อมูลผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานดูแลต่อเนื่องที่บ้าน COC
ระหว่าง 28-04-2022 ถึง 28-05-2022 ได้ทางลิงค์ชื่อจังหวัดด้านล่าง..

นครนายกนครนายก นนทบุรีนนทบุรี ปทุมธานีปทุมธานี
อยุธยาพระนครศรีอยุธยา ลพบุรีลพบุรี สระบุรีสระบุรี
สิงห์บุรีสิงห์บุรี อ่างทองอ่างทอง

สนับสนุนโดย พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพศ.สุรินทร์ 044-511757
Powered By : www.swanihealth.com