ระบบรายงานข้อมูลเยี่ยมบ้านสำหรับผู้บริหาร

Smart COC เขตสุขภาพที่ 4

ช่วง 21-08-2020 ถึง 20-09-2020
กำหนดช่วงวันของข้อมูล ถึง


ข้อมูลช่วง: 21-08-2020 ถึง 20-09-2020 | ประมวลผล ณ :20-09-2020 11:37:18พิมพ์

เปรียบเทียบการจำแนกระดับความรุนแรงของ case coc ภายใน เครือข่าย

จังหวัด วันเริ่มใช้ COC case ทั้งหมด case ระดับ1 case ระดับ2 case ระดับ3
นครนายกนครนายก 11/03/2562 105 62 22 21
นนทบุรีนนทบุรี 18/07/2561 377 271 76 30
ปทุมธานีปทุมธานี 01/03/2561 443 299 87 57
อยุธยาพระนครศรีอยุธยา 20/03/2561 361 165 126 70
ลพบุรีลพบุรี 09/01/2562 879 713 100 66
สระบุรีสระบุรี 03/05/2560 584 416 95 73
สิงห์บุรีสิงห์บุรี 04/03/2562 235 175 35 25
อ่างทองอ่างทอง 01/06/2561 280 219 38 23
รวมทั้งเครือข่าย 3264 2320 579 365

ข้อมูลช่วง: 21-08-2020 ถึง 20-09-2020 | ประมวลผล ณ :20-09-2020 11:37:18
ติดตามข้อมูลผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานดูแลต่อเนื่องที่บ้าน COC
ระหว่าง 21-08-2020 ถึง 20-09-2020 ได้ทางลิงค์ชื่อจังหวัดด้านล่าง..

นครนายกนครนายก นนทบุรีนนทบุรี ปทุมธานีปทุมธานี
อยุธยาพระนครศรีอยุธยา ลพบุรีลพบุรี สระบุรีสระบุรี
สิงห์บุรีสิงห์บุรี อ่างทองอ่างทอง

สนับสนุนโดย พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพศ.สุรินทร์ 044-511757
Powered By : www.swanihealth.com