ระบบรายงานข้อมูลเยี่ยมบ้านสำหรับผู้บริหาร

Smart COC เขตสุขภาพที่ 4

ช่วง 01-07-2021 ถึง 31-07-2021
กำหนดช่วงวันของข้อมูล ถึง


ข้อมูลช่วง: 01-07-2021 ถึง 31-07-2021 | ประมวลผล ณ :31-07-2021 06:24:40พิมพ์

เปรียบเทียบการจำแนกระดับความรุนแรงของ case coc ภายใน เครือข่าย

จังหวัด วันเริ่มใช้ COC case ทั้งหมด case ระดับ1 case ระดับ2 case ระดับ3
นครนายกนครนายก 11/03/2562 33 15 9 9
นนทบุรีนนทบุรี 18/07/2561 199 140 42 17
ปทุมธานีปทุมธานี 01/03/2561 277 165 53 59
อยุธยาพระนครศรีอยุธยา 20/03/2561 751 609 69 73
ลพบุรีลพบุรี 09/01/2562 709 586 52 71
สระบุรีสระบุรี 03/05/2560 375 205 91 79
สิงห์บุรีสิงห์บุรี 04/03/2562 160 106 25 29
อ่างทองอ่างทอง 01/06/2561 41 24 7 10
รวมทั้งเครือข่าย 2545 1850 348 347

ข้อมูลช่วง: 01-07-2021 ถึง 31-07-2021 | ประมวลผล ณ :31-07-2021 06:24:40
ติดตามข้อมูลผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานดูแลต่อเนื่องที่บ้าน COC
ระหว่าง 01-07-2021 ถึง 31-07-2021 ได้ทางลิงค์ชื่อจังหวัดด้านล่าง..

นครนายกนครนายก นนทบุรีนนทบุรี ปทุมธานีปทุมธานี
อยุธยาพระนครศรีอยุธยา ลพบุรีลพบุรี สระบุรีสระบุรี
สิงห์บุรีสิงห์บุรี อ่างทองอ่างทอง

สนับสนุนโดย พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพศ.สุรินทร์ 044-511757
Powered By : www.swanihealth.com